Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bảo vệ môi trường
 • Đất đai
 • Đo đạc - Bản đồ
 • Khí tượng thủy văn
 • Tài nguyên Biển
 • Tài nguyên Nước - Khoáng sản
 • TÌM THẤY 87 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  008ADV- Cung cấp hồ sơ địa chính
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  5
  6
  010 - Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  7
  8
  9
  011n- Cấp giấy phép khai thác sử dụng nước biển
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  10

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2017
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2017