Thống kê kết quả khảo sát

Khảo sát
Ngày khảo sát
Từ ngày
Ðến ngày
Người khảo sát
Họ và tên: admin Công việc:
Họ và tên: Cán Bộ Quản Lý Công việc:
Họ và tên: Võ Ngọc Thư Công việc: Cán bộ Quản trị
Họ và tên: Thạch Minh Quách Công việc:
Họ và tên: Phong Sáng Trịnh Công việc: Phó GĐ VP ĐKQSD đất
Họ và tên: Quách Minh Thạch Công việc: Chuyên viên
Họ và tên: Trần Văn Thanh Công việc: Phó giám đốc Sở
Họ và tên: Trần Ngọc Ẩn Công việc: Giám đốc
Họ và tên: Phạm Thùy Trang Công việc: Văn thư
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Sơn Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Thử Công việc: Chuyên viên
Họ và tên: Trần Thị Hằng Công việc: Chánh Văn Phòng
Họ và tên: Cán bộ tiếp nhận Công việc:
Họ và tên: Hà Thanh Liem Công việc: Phó Chánh VP
Họ và tên: Cao Phương Thảo Công việc: Tiếp nhận hồ sơ
Họ và tên: Châu Ngọc Thơm Công việc: Phó phòng
Họ và tên: Lâm Huỳnh Kiên Công việc:
Họ và tên: Nguyên Văn Chanh Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Lãnh đạo VP đăng ký QSD đất Công việc: Trưởng phòng
Họ và tên: Sơn Đăng Ngô Công việc: Chuyên viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung Công việc: Phó Giám Đốc
Họ và tên: Trịnh Thị Ngọc Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Đức Hoàng Lê Công việc: Trưởng Phòng
Họ và tên: Phương Việt Bùi Công việc: Giám Đốc TTCNTT
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Dân Công việc: Phó Giám Đốc
Họ và tên: Triệu Công Danh Công việc: Phó Giám Đốc sở
Họ và tên: Trần Đăng Học Công việc: Kế Toán Trưởng
Họ và tên: Phạm Gia Thùy Công việc: Thủ Quỹ
Họ và tên: Nguyễn Thị Thắm Công việc: Hỗ Trợ Văn Thư
Họ và tên: Võ Thanh Tú Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Luyến Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Phạm Văn Tùng Công việc: Chi Cục Trưởng
Họ và tên: Phan Thanh Trí Công việc: Chi Cục Phó
Họ và tên: Danh Thanh Hà Công việc: Chi Cục Phó
Họ và tên: Đỗ Thị Bích Tuyền Công việc: Cán Sự
Họ và tên: Trần Tuấn Niên Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Trần Thu Thủy Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Nguyễn Thị Kiều Diễm Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Chế Thị Bích Trâm Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Hứa Minh Đạt Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Quách Thị Mỹ Huỳnh Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Phong Sáng Trịnh Công việc: Phó Giám Đốc
Họ và tên: Phạm Hữu Lai Công việc: Trưởng Phòng
Họ và tên: Lâm Thị Thanh Diễm Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Vinh Công việc: Trưởng Phòng
Họ và tên: Thạch Thế Phương Công việc: Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Hứa Thủy Tiên Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Hứa Hải Đăng Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Hường Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Trần Văn Hoan Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Châu Văn Vũ Công việc: Phó Trưởng phòng
Họ và tên: Vũ Đức Liên Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Nguyễn Văn Thư Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Tăng Thanh Nhân Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Đặng Ngọc Duy Trinh Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Phan Hoài Khanh Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Đồng Thống Nhất Công việc: Trưởng Phòng
Họ và tên: Trương Thị Ngọc Châu Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Chuyên Viên Công việc: Chuyên viên
Họ và tên: Trương Thị Út Ngọc Công việc: Chuyên viên
Họ và tên: Pham Thị Đoan Duy Công việc: Chuyên viên
Họ và tên: Nguyễn Đức Cánh Công việc: Phó Phòng HC
Họ và tên: Trịnh Thị Ngọc1 Công việc: Chuyên viên
Họ và tên: Ung Văn Đẳng Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Tùng Việt Nguyễn Công việc: nguyenviettung
Họ và tên: Lãnh đạo phòng Công việc: Trưởng phòng
Họ và tên: Chuyên viên Công việc: Cán bộ chuyên viên
Họ và tên: Ban giám đốc Công việc: Giám đốc
Họ và tên: Trần Thị Cẩm Loan Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Phạm Thị Thúy Hằng Công việc: Chuyên Viên
Họ và tên: Nguyễn Linh Trang Công việc:
Họ và tên: Nguyễn Văn Bừng Công việc: Trưởng phòng
Họ và tên: Nguyễn Văn Đời Công việc: Giám Đốc
Họ và tên: Lãnh Đạo Sở Công việc:
Họ và tên: Đặng Văn Thương Công việc: Phó Trưởng phòng
Họ và tên: xuan thi kim vo Công việc: chuyên viên thanh tra
Họ và tên: TNMT Admin Công việc:
Chưa có số liệu thống kê

Số liệu thống kê

Khảo sát Khảo sát mức độ hài lòng tháng 7/2015
Nội dung
Phòng ban
Tất cả
Vai trò
Tất cả
Cho nhập hồ sơ
Không
Tổng số lượt trả lời khảo sát 0
1:
Câu hỏi 1
Bấm vào để xem danh sách câu trả lời